zoƶnose rundveehouderij [ zoonose ]

gesponsorde links

Brucellose
Geen beschrijving aanwezig.
www.infectieziekten.info/bestanden/protocollen/Brucellose_A23_protocol

Brucellose (WHO)
WHO | Brucellosis
www.who.int/zoonoses/diseases/brucellosis/en/index.html

BSE / Creutzfeldt-Jakob
id=pageTitle>bse, gekkekoeienziekte
www.voedingscentrum.nl/voedingscentrum/Public/Dynamisch/voedselveiligh

BSE / Creutzfeldt-Jakob (WHO)
WHO | Bovine spongiform encephalopathy (BSE)
www.who.int/zoonoses/diseases/bse/en/index.html

CCHF: Nairovirus (WHO)
WHO | Crimean-Congo haemorrhagic fever
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en

HUS: E. coli O157 (eng)
Information about hemolytic uremic syndrome, also known as hamburger disease, its symptoms, diagnosis, and treatment. Hamburger Disease - Hemolytic Uremic Syndrome - HUS
rarediseases.about.com/cs/hemolyticuremic/a/080203.htm

HUS: E. coli O157 (VWA)
Geen beschrijving aanwezig.
www2.vwa.nl/portal/page?_pageid=35,1556244&_dad=portal&_schema

Melkerskoorts: Leptospirose
De Landelijke Coƶrdinatiestructuur Infectieziektebetrijding (LCI) houdt zich bezig met het verrichten van crisismanagement tijdens een (dreigende) epidemie en het maken van landelijke, uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten in Nederland, ondermeer door het opstellen v...
www.infectieziekten.info/standaard.php3?pagid=248

Miltvuur: Anthrax (WHO)
WHO | Anthrax
www.who.int/csr/disease/Anthrax/en

Q-koorts
Infectieziekten Bulletin 14.05 2003 Het vóórkomen van Q-koorts in Nederland
www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul1405/art_qkoorts.html

Ziekte van Weil: Leptospirose
Geen beschrijving aanwezig.
www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=999

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
zoonose