interessante links [ zand ]

gesponsorde links

Hoe blijft Amsterdam rechtop?
Delft Integraal
www.delftintegraal.tudelft.nl/info/index7e51.html?hoofdstuk=Artikel&am

Natuurinformatie
In Natuurinformatie.nl bieden verschillende instellingen biologische en geologische informatie aan. De site bevat meer dan 3000 dossiers over planten en dieren, gesteenten en fossielen, over geologische processen en biologische achtergronden zoals aardbevingen en plaattektoniek, evolutie en bio...
www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000317.html

Saharastof
KNMI: Saharastof
www.knmi.nl/VinkCMS/concept_detail.jsp?id=2205

Stromen van zand
Natuurkunde.nl
www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=601702

Zand boven zeeën en oceanen
Bij stof- en zandstormen denkt men al gauw aan de Sahara, Irak en andere woestijngebieden. Dat ook de scheepvaart ermee te maken kan krijgen en dan niet alleen vlak onder de kust, ligt minder voor de hand. Toch tonen satellietbeelden dat woestijnstof en -zand over grote afstanden door de wind w...
www.kennislink.nl/web/show?id=126519

Zand-slibmodel Haringvlietsluizen
STW-onderzoek aan de TU Delft heeft aangetoond dat de vaak gebruikte vuistregel 'hoe langzamer het stroomt, hoe meer slib' lang niet altijd bruikbaar is. Naast de stroomsnelheid bepalen allerlei andere factoren of de bodem zanderig of slibrijk is. Deze kennis komt ondermeer van pas bij de discu...
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5QTB24?Opendocument

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
zand