wetten

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

alfabetisch
Geen beschrijving aanwezig.
europa.eu.int/eur-lex/nl/lif/abc/nl_abc_index_01.html

wetgeving in voorbereiding
Geen beschrijving aanwezig.
europa.eu.int/eur-lex/nl/com

calendar of transposition EU dir.
Geen beschrijving aanwezig.
www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

wetten per rechtsgebied
JIPS Gesetze
www.jura.uni-sb.de/Gesetze

verlofwijzer
Geen beschrijving aanwezig.
verlofwijzer.szw.nl/index.cfm

lawguru
LawGuru.com Find free answers and free legal advice to legal questions from a network of attorneys. Do free legal research, search our law library, find weird and dumb laws, legal employment and jobs, legal forms, law articles, legal FAQ by Lawyers and much more. Lawguru.com - Legal Questions, ...
www.lawguru.com

new jersey lawnet
Index page to The Law by Topic Section of New Jersey Law Network New Jersey Law Network -Law by Topic
www.njlawnet.com/general.html

grondwet belgie
constitution.be
www.constitution.be

wet bescherming pers. gegevens
OBA: Voor privacy bescherming conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens OBA voor WBP, privacy en zelfregulering
www.oba-infodoc.nl/index.asp?link=/openMenu.asp?id=81

wob
De Wet Openbaarheid van Bestuur biedt burgers, dus ook journalisten, sinds 1980 de mogelijkheid een blik in de keuken van de overheid te werpen. Al het materiaal is in principe openbaar wob, wet openbaarheid van bestuur
villa.intermax.nl/wob/start/default.htm