slibverwerking / depots [ waterbodem ]

gesponsorde links

Afvalzorg / Baggerzorg
NV Afvalzorg Holding houdt zich bezig met recycling, bewerking, hergebruik en storten van afvalstoffen. Daarnaast behoort projectontwikkeling, nazorg en monitoring tot het takenpakket. NV Afvalzorg: beheer en ontwikkeling van afvalverwerking
www.afvalzorg.nl

Heijmans Milieutechniek
Heijmans Milieu, Sloop en Recycling is een bedrijf dat actief is op het gebied van: Bodemsanering: grondreiniging, biologische grondreiniging, fysisch-chemische grondreiniging (extractief) , grondwatersanering, asbestverwijdering, in-situ sanering, waterzuivering, pump and treat, airsparge, bio...
www.heijmansmilieutechniek.nl

Kaliwaal/Waaier van Geulen
Kaliwaal .::. De Waaier van Geulen
www.Kaliwaal.nl

Kurstjens
Kurstjens B.V. is toonaangevend en innovatief in mobiele slibontwatering, mobiele grondreiniging en hydraulisch baggerwerk met cutterzuigers. Kurstjens: Baggeren, mobiele slibontwatering, grondreiniging
www.kurstjens.nl

Landelijk meldpunt afvalstoffen
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: Welkom bij het LMA
www.lma.nl

Meergrond
MeerGrond v.o.f. be- en verwerking van baggerspecie
www.meergrond.nl

Oostwaardhoeve
Eco-technisch landgoed. Oostwaardhoeve
www.oostwaardhoeve.nl

Producent van waterbehandeling
Kemira Kemwater is een toonaangevende producent van chemicaliën voor waterbehandeling. Met onze uitgebreide kennis op het gebied van waterbehandeling zijn we in staat producten te ontwikkelen die kunnen worden ingezet voor de behandeling van drink- en afvalwater. De Kemira Groep beschikt over v...
www.kemwater.nl

SCG
Het SCG zet zich in voor verbetering van de kwaliteit in de bodemsector, met name rond grondstromen. SCG - Service Centrum Grond
www.scg.nl

Slib- en Grondbank Waterweg
Welkom bij Dura Vermeer
www.slibengrondbank.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
waterbodem