het netwerk / ondersteuning [ waterbodem ]

gesponsorde links

Baggernet
Baggernet is gericht op versterking van het netwerk van kennis en kennissen op het gebied van de omgang met verontreinigde waterbodems en baggerspecie. Het idee achter Baggernet is, dat als mensen in het werkveld elkaar kennen en elkaar beter kunnen vinden, er meer en meer gerichte uitwisseling...
www.baggernet.info

CUR
CUR Bouw en Infra
www.cur.nl

RIZA
Untitled Document
www.riza.nl

Stowa
Stowa
www.stowa.nl

SVB stimulering verwerking baggerspecie
SenterNovem
www.svb.novem.nl

VBKO
Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO)
www.vbko.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
waterbodem