visserij belangenorg. - fishery interest groups [ waddenzee ]

gesponsorde links

Actiegroep Wilde Kokkels
Stichting WAD
www.wildekokkels.nl

Nederlandse Vissersbond
Nederlandse Vissersbond
www.vissersbond.nl

PO Nederlandse Kokkelvisserij
Producentenorganisatie Kokkelvisserij
www.kokkelvisserij.com

Productschap Vis (ned + eng)
Het Productschap Vis is de overkoepelende organisatie voor alle belangenorganisaties in de vissector. De website bevat uitgebreide informatie over de visserij, visverwerking en vis(detail)handel in Nederland. U vindt hier informatie over vis, visserij, tong, schol, garnalen, haring, makreel, sc...
www.pvis.nl

St. Odus schelpdiervisserij
Stichting ODUS (Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij) is een samenwerkingsverband van de producenten en handelsorganisaties van de kokkel-, mossel- en oestersector, om gezamenlijk tot duurzame ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij te komen. Een gezamenlijke visie op duurzame on...
www.schelpdieren.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
waddenzee