samenwerking [ vermogensfondsen ]

gesponsorde links

Aanvraag.nl
aanvraag.nl
www.aanvraag.nl

Goede doel
goededoel.nl, een passend goede doel of project voor uw gulle gift goededoel.nl, een passend goede doel of project voor uw gulle gift
www.goededoel.nl

Pekoenja
Pekoenja
www.pekoenja.nl

Platform Samenwerkende Fondsen op Internet
Platform voor Samenwerkende Fondsen op Internet - psfi.nl is de werkgroep site voor fondsen.org - de portal die een samenwerkingsverband van Nederlandse fondsen met een CBF keurmerk vertegenwoordigd. Nonprofit charitable organizations P.S.F.I - Platform Samenwerkende Fondsen op Internet -
www.psfi.nl

Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen
Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen financiert openbaar toegankelijke buurtspeelplekken in Nederland, zodat kinderen met en zonder handicap veilig kunnen spelen. Welkom bij Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen
www.samenbuitenspelen.nl

Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa
Financial support for social NGOs in Central and Eastern Europe Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe
www.cooperatingnetherlandsfoundations.nl

Vermogensfonds.nl
Vermogensfonds - aanvraag informatie Vermogensfonds - aanvraag informatie
www.vermogensfonds.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
vermogensfondsen