onderwijs en onderzoek [ vermogensfondsen ]

gesponsorde links

A.A. van Beek Fonds
Geen beschrijving aanwezig.
www.eur.nl/essc/bachelor/geld/vanbeekfonds/index

Anna Fonds
Anna Fonds - Steunt orthopedische research
www.annafonds.nl

AUV-Fonds
Het AUV-fonds is opgebouwd uit een aantal fondsen, dat is verkregen uit giften en legaten. Het Fonds wordt beheerd door een stichtiingsbestuur van het AUV. AUV-Fonds - Website voor Alumni
www.alumni.uva.nl/object.cfm/objectid=2C40D723-326A-4BE6-B47213822BE8D

Dr. Saal van Zwanenbergstichting
Description meta tag Saal van Zwanenberg Stichting
www.saalvanzwanenbergstichting.nl

Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek
Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek
www.let.uu.nl/nederlands/nlren/Tussenbroekfonds/home.html

Fonds Dr. Christine Buisman & Johanna Westerdijk Fonds
fytopathologie Universiteit Utrecht
www.bio.uu.nl/~fytopath

Groninger Universiteitsfonds
lang=nl>Stichting Groninger Universiteitsfonds
www.rug.nl/corporate/universiteit/fondswerving/guf/index

Jan Brouwer Fonds
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
www.hollmij.nl/fondsen.php

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KNAW > Subsidies > Beurzen en subsidies
www.knaw.nl/cfdata/subsidies/subsidie.cfm

Leids Universiteits Fonds
me=description value=Ondersteunt Universiteit Leiden, donaties alumni, subsidies wetenschappers, studenten, financiering bijzondere LUF leerstoelen. Cleveringalezingen, Dies Natalis alumni, Alumniborrels, Leidraad, LeidenAlumni.nl LUF : Leids Universiteits Fonds
www.luf.nl

Nijmeegs Universiteitsfonds
Homepage, lang=nl Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds - Homepage
www.snuf.nl

Pieter Langerhuizen Lambertszoon Fonds
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
www.hollmij.nl/prijzen.php?action=leesverder&cid={49E8B94F-618E-4B

Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting
De Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting, gevestigd te Haarlem, helpt studenten die in minder gunstige financiele omstandigheden verkeren. Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting
www.schuurmanschimmelvanouterenstichting.nl

Stichting Jongeren Opleiding Promotie
stichtingJop
www.stichtingjop.nl

Studiefonds Ketel 1
Studiefonds Ketel 1
www.xs4all.nl/~menken/k1stufo.html

Studiefonds Oscar Back
De offici�le website van de Stichting Studiefonds Oskar Back en haar Vioolconcours Stichting Studiefonds Oskar Back - Home
www.oskarback.nl

Universiteitsfonds Delft
Het Universiteitsfonds Delft is een stichting, die zich onafhankelijk van de TU Delft, maar in nauwe samenwerking met het College van Bestuur en hoogleraren, inzet om de studie en het onderzoek aan de TU Delft te bevorderen en te ondersteunen. Universiteitsfonds Delft
www.universiteitsfondsdelft.nl

Universiteitsfonds Twente
Welkom op de site van de Stichting Universiteitsfonds Twente
www.utwente.nl/ufonds

Utrechts Universiteitsfonds
Het UniversiteitsfondsAlumnibureau coördineert, stimuleert en ondersteunt alumni-activiteiten van faculteiten, verenigingen en de universiteit. Utrechts Universiteitsfonds
www.alumni.uu.nl

Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting
Fireworks Splice HTML Doelstellingen en Naamgevers
www.efl-stichting.nl

VSBfonds Beurzen
VSBfonds
www.vsbfonds.nl/beurzen

Wageningen Universiteits Fonds
Wageningen UR - Wageningen Universiteit - Wageningse Fondsen
www.fondsen.wur.nl/NL/Subsidies/Studenten

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
vermogensfondsen