maatschappelijke en sociale doelen [ vermogensfondsen ]

gesponsorde links

Alert fonds
Alert is een onafhankelijk fonds, dat streeft naar een gelijke verdeling van kennis, kapitaal, macht en een beter milieu. Alert geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën. **Alert, fonds voor de jongeren!**
www.alertfonds.nl

AMVJ Fonds
Het AMVJ Fonds is gericht op departicipatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. AMVJ Fonds
www.amvjfonds.nl

Ana María Fonds
Ana Maria Fonds, omdat een solidaire economie u wat uitmaakt. Een nieuwe kans voor wie verantwoord wil ondernemen. Ana Maria Fonds - Home
www.amf.nl

Bevordering van Volkskracht
Stichting Bevordering van Volkskracht | Rotterdam
www.volkskracht.nl

Charitatief Fonds De Grez-Mahie
Het Charitatief Fonds realiseert de aan haar toevertrouwde doelstelling middels het verlenen van financiele bijdragen aan projecten die ten goede komen aan de lichamelijke en geestelijke ondersteuning van ouderen, gehandicapten en mensen met een maatschappelijke achterstand in Breda Stichting C...
www.grez-mahie.nl

Elise Mathilde Fonds
Doelstelling: ondersteuning van behoeftige personen en instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideÔl doel nastreven. Stichting Elise Mathilde Fonds
www.elisemathilde.nl

Fonds 1818
Fonds 1818 tot nut van het algemeen
www.fonds1818.nl

Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
Stichting Fonds Bolsward - Dronrijp 1993
www.bolswarddronrijp.nl

Fonds Pluspunt Individu
Welkom bij Pluspunt Individu
www.pluspuntindividu.nl

Fonds Schiedam Vlaardingen
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
www.fondssv.nl

Fortis Fonds Barneveld
Fortis Fonds Barneveld e.o.
www.fortisfondsbarneveld.nl

Fortis Foundation Nederland
Fortis Foundation Nederland
www.fortisfoundation.nl

Hazewinkelfonds
Geen beschrijving aanwezig.
www.hazewinkelfonds.nl

Hervormd Weeshuis Zwolle
Hervormd Weeshuis Zwolle
www.hervormdweeshuiszwolle.nl

JM Fonds
Startpagina JM Fonds
www.jmfonds.nl

Job Dura Fonds
Joomla - the dynamic portal engine and content management system Job Dura Fonds - Stichting
www.jobdurafonds.nl

Madurodam Steunfonds
Madurodam 2.0
www.madurodam.nl/pgs_content/main.php?language=0&sqlmode=2&fid

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
NSVP
www.nsvp.nl

Noaber Foundation
Geen beschrijving aanwezig.
www.noaber.com

Ontwikkelingsfonds Daghulp jeugd
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het financieel steunen van vernieuwende activiteiten zoals onderzoek, spe...
www.sodfonds.nl

Oranje Fonds
Oranje Fonds - Homepage
www.oranjefonds.nl

Pape-Fonds
Stichting Pape-Fonds
www.papefonds.nl

R.C. Maagdenhuis
Het R.C. Maagdenhuis -  Home
www.maagdenhuis.nl

Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor
RCOAK
www.rcoak.nl

Skanfonds
Skanfonds – geeft mensen de kans. Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving. Daarom financiert het fonds projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving of spiritualiteit. Skanfonds - geeft mensen de kans
www.skanfonds.nl

SNS Fonds Middelstum
SNS Fonds Middelstum
www.snsfonds.nl

SNS REAAL Fonds
De site van SNS REAAL SNS REAAL
www.snsreaal.nl/index.asp?NID=6668

Start Foundation
Start Foundation. Tussen de regels van de arbeidsmarkt Start Foundation
www.startfoundation.nl

Stichting Instituut GAK
Stichting Instituut Gak
www.instituutgak.nl

Stichting Rotterdam
Geen beschrijving aanwezig.
www.stichtingrotterdam.nl

Stichting Wilhelmus van Nassauen
Stichting Wilhelmus van Nassauen
www.wilhelmusvn.nl

Texelfonds
Texelfonds Gemeenschapsfonds van en voor Texel Texelfonds - Hart voor Texel
www.texelfonds.nl

Van Ravesteynfonds
Van Ravesteynfonds | Het sociale lied van de witte raaf
www.vanravesteynfonds.nl

Voeten in de aarde
Het fonds ondersteunt financieel, bij voorkeur kleinschalige originele, inspirerende en op korte termijn uitvoerbare activiteiten, op basis van directe contacten en korte lijnen met betrokkenen ter plaatse en die uitgaan van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de betrokkenen. Stichting...
www.voetenindeaarde.nl

VSB Fonds Westfriesland
Website van het VSB Fonds Westfriesland gevestigd te Enkhuizen VSB Fonds Westfriesland
www.vsbfondswestfriesland.nl

VSB Fonds Woerden
VSB FONDS
www.vsbfondswoerden.nl

VSBfonds
VSBfonds
www.vsbfonds.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
vermogensfondsen