vermogensfondsen

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

AMVJ Fonds
Het AMVJ Fonds is gericht op departicipatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. AMVJ Fonds
www.amvjfonds.nl

Ana María Fonds
Ana Maria Fonds, omdat een solidaire economie u wat uitmaakt. Een nieuwe kans voor wie verantwoord wil ondernemen. Ana Maria Fonds - Home
www.amf.nl

Charitatief Fonds De Grez-Mahie
Het Charitatief Fonds realiseert de aan haar toevertrouwde doelstelling middels het verlenen van financiele bijdragen aan projecten die ten goede komen aan de lichamelijke en geestelijke ondersteuning van ouderen, gehandicapten en mensen met een maatschappelijke achterstand in Breda Stichting C...
www.grez-mahie.nl

Elise Mathilde Fonds
Doelstelling: ondersteuning van behoeftige personen en instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideÔl doel nastreven. Stichting Elise Mathilde Fonds
www.elisemathilde.nl

Fonds 1818
Fonds 1818 tot nut van het algemeen
www.fonds1818.nl

Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
Stichting Fonds Bolsward - Dronrijp 1993
www.bolswarddronrijp.nl

Fonds Pluspunt Individu
Welkom bij Pluspunt Individu
www.pluspuntindividu.nl

Oranje Fonds
Oranje Fonds - Homepage
www.oranjefonds.nl

R.C. Maagdenhuis
Het R.C. Maagdenhuis -  Home
www.maagdenhuis.nl

Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor
RCOAK
www.rcoak.nl