onderzoek [ veehouderij ]

gesponsorde links

Agro Management Tools
Agro Management Tools
www.agromanagementtools.nl

Agrotechnology & Food Innovations
Geen beschrijving aanwezig.
www.agrotechnologyandfood.wur.nl

ARTIK bibliotheek WUR
Artik@Wageningen UR Library
www.agralin.nl/artik

Automatic Milking
The project aims for integration of knowledge on, and developing solutions for, any adverse effects of the introduction of automatic milking systems as a major technological innovation on dairy farms in EU member states. EU-project Automatic milking
www.automaticmilking.nl

Centrum Landbouw & Milieu
CLM Onderzoek en Advies werkt met en voor boeren, bedrijven, beleidsmakers en burgers aan een schone en hoogwaardige voedselproductie, een mooi cultuurlandschap en een vitaal platteland CLM: werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland
www.clm.nl

Houden van Hennen
Houden van Hennen is een project van Wageningen UR gericht op nieuwe ontwerpen van houderijsystemen voor de leghennenhouderij, gericht op duurzaamheid, robuustheid en natuurlijkheid. In het project wordt een stevig accent gelegd op interactie met belanghebbenden, zowel vanuit de sector, als van...
www.houdenvanhennen.nl

Internationaal:Agriterra
Agriterra; organisatie voor internationale samenwerking tussen ledenorganisaties van het platteland, international co-operation between rural people's organizations Agriterra; international co-operation between rural people's organizations
www.agriterra.org

Internationaal:IFCN
IFCN - International Farm Comparison Network
www.ifcnnetwork.org

Laagkostenbedrijf
Wageningen UR - Animal Sciences Group - Onderzoek
www.laagkostenbedrijf.nl

LEI
Wageningen UR - LEI
www.lei.wageningen-ur.nl

Louis Bolk Instituut
Louis Bolk Instituut, onderzoek voor biologische landbouw, voeding en complementaire gezondheidszorg Louis Bolk Instituut, onderzoek biologische landbouw, duurzame landbouw, voeding en complementaire gezondheidszorg
www.louisbolk.nl

Nutriënten Man. Inst.(NMI)
Het Nutriënten Management Instituut NMI is een projectmatig werkende organisatie die actief is in het ontwikkelen, toepassen en uitdragen van kennis op het gebied van nutriëntenstromen en bemesting. Een groot deel van de projecten ligt op het terrein van ...
www.nmi-agro.nl

Platform Agrologistiek
Agrologistiek.nl informeert over het Platform Agrologistiek, de ontwikkelde Visie Agrologistiek “Clusteren, Verbinden, Regisseren” en de geselecteerde proefprojecten die als aanjager van het gedachtegoed uit deze visie moeten fungeren. Agrologistiek.nl – Innovaties op het gebied van Agrologistiek
www.agrologistiek.nl

Praktijkonderzoek Veehouderij
Het Praktijkonderzoek Veehouderij voert praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelt praktisch toepasbare producten voor alle sectoren van de veehouderij. Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR
www.pv.wageningen-ur.nl

Schothorst
Schothorst, research for development
www.schothorst.nl

Toekomstige veehouderijsystemen
Nieuwe Veehouderijsystemen is een onderzoekprograma gericht op gewenste en duurzame dierhouderij in de toekomst (2040) Nieuwe Veehouderijsystemen
www.vsys.nl

Wageningen Ac.Publishers
Wageningen Academic Publishers
www.wageningenacademic.com

Wageningen UR
Wageningen UR: gezond voedsel in een leefbare wereld
www.wur.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
veehouderij