ru groningen [ universiteiten ]

gesponsorde links

Bedrijfskunde
lang=nl>Faculteit Economie en Bedrijfskunde:
www.rug.nl/bdk/index

Bibliotheek
Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen
www.jwknet.nl/rugbib.htm

De Groninger Studentenbond
De Groninger Studentenbond behartigt belangen van studenten in Groningen en houdt zich o.a. bezig met onderwijs, huisvesting, milieu en studeren met een functiebeperking. We doen onderzoek, praten mee op het hoogste niveau, voeren actie en helpen individuele studenten met problemen. De Groning...
www.groningerstudentenbond.nl

Economische Wetenschappen
lang=nl>Faculteit Economie en Bedrijfskunde:
www.rug.nl/economie/index

Gedrags- en Maatschappij
Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
www.jwknet.nl/ruggmw.htm

Godgeleerdheid
lang=nl>Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
www.rug.nl/theol/index

Index Faculteiten
lang=nl>Inleiding over onze faculteiten
www.rug.nl/corporate/faculteiten/index

International Office
lang=>International Prospective Students
www.rug.nl/prospectiveStudents

Letteren
Faculteit der Letteren
www.jwknet.nl/ruglet.htm

Masterclass in Strategy
In het studiejaar 2004-2005 is de start gepland van de tweejarige duale opleiding Master of Science in Management and Consultancy, een nieuwe gezamenlijk initiatief van de Faculteit Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen. Deze opleiding beoogd topstudenten voor te bereiden ...
www.management-and-consultancy.nl

Medische Wetenschappen
lang=nl>Universitair Medisch Centrum Groningen
www.rug.nl/umcg/index

Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
www.jwknet.nl/rugrechten.htm

RU Groningen
lang=nl>Home Rijksuniversiteit Groningen
www.rug.nl

Ruimtelijke Wetenschappen
Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen
www.jwknet.nl/rugfrw.htm

Studievoorlichting
lang=nl>Studiekiezers
www.rug.nl/Studiekiezers

Universiteitskrant
Groninger Universiteitskrant
www.uk.rug.nl

Wijsbegeerte
lang=nl>Faculteit Wijsbegeerte
www.rug.nl/filosofie/index

Wiskunde en Natuurwetenschap
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
www.jwknet.nl/rugfwn.htm

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
universiteiten