szczecin

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

Atrium
Szczecin Hotel, Szczecin Hotels, Hotel Atrium Szczecin: A comfortable Hotel that is highly appreciated by those who value luxury and top quality service together with an unrivalled atmosphere. Hotel Atrium Szczecin - Welcome. Szczecin Hotel - Szczecin Hotels - Hotel Atrium Szczecin - Hotels in ...
www.hotel-atrium.pl/hotel-atrium-e.html

Park
Geen beschrijving aanwezig.
www.parkhotel.szczecin.pl/index.php?poz=1&lang=ang

Podzamcze
Zapraszamy do Hotelu Podzamcze, do dyspozycji goœci pub, restauracja, hotel z apartamentami. Caoœæ ³adnie po³o¿ona na Starym Mieœcie w Szczecinie. Hotel Podzamcze
www.podzamcze.szczecin.pl

LOT Polish Airlines
Geen beschrijving aanwezig.
www.lot.com

Toerisme & Verhuur
Biuro podró¿y, zwiedzanie miasta, wypo¿yczanie samochodóww - Centrum Wynajmu i Turystyki
www.poznaj.szczecin.pl/uk/main.htm

Vanaf kantoorcentrum Pazim
Geen beschrijving aanwezig.
www.pazim.pl/kamery.php

Tur
hotel i restauracja: Jantar, P³onia, Plonia, Staromiejski; dom wycieczkowy, Bryza. Wypoczynek, wczasy w hotelu nad morzem i w mie¶cie. Organizujemy konferencje, spotkania biznesowe, sypozja. H O T E L E - T U R
www.hotele-tur.com.pl

Górnicka
Geen beschrijving aanwezig.
www.gornicka.szczecin.pl/uk_index.html

Vanaf het Jasne Błonie
Geen beschrijving aanwezig.
www.um.szczecin.pl/kameryum/11/fullsize.htm

Zoek EVS-project in Szczecin
SOS Volunteer Helpdesk – a European level contact point for EVS volunteers EUROPA - Youth - YOUTH programme - EVS SOS Volunteer Helpdesk: HEI Database
europa.eu.int/comm/youth/program/sos/hei/hei_en.cfm