stedelijkevernieuwing

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

IKCRO
Informatie- en Kenniscentrum voor de Ruimtelijke Ordening IKC RO
www.ikcro.nl

Groen Wonen
Groen Wonen onderzoekt, ontwikkelt en communiceert nieuwe inzichten op het gebied van Wonen in de Groene Ruimte. Wij redeneren vanuit de stelling: In parkstad NL is groenwonen geen probleem maar een oplossing! Groen Wonen is een onderzoeksprogramma van Alterra in opdracht van het ministerie van...
www.groenwonen.alterra.nl

Bureau Parkstad
Geen beschrijving aanwezig.
www.parkstadamsterdam.nl/live/index.jsp?nav=292&loc=808&det=52

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW)
www.crow.nl|Hoofdwebsite|LaatsteNieuws
www.crow.nl

Groene Metropolen
Het onderzoeksprogramma Groene Metropolen wordt uitgevoerd door Alterra in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het groen in en om de stad (GIOS) staat centraal in het onderzoek. Nederland staat niet alleen voor een grote nieuwbouwopgave, ook de herstructurering v...
www.groenemetropolen.nl

Omgevings Architectuur Prijs
OAP - OmgevingsArchitectuurPrijs. Elke twee jaar wordt de prijs voor ontwerpen van het publiek domein, van projecten in de openbare buitenruimte uitgereikt. OAP - OmgevingsArchitectuurPrijs
www.oap-prijs.nl

VROM-dossier Stad en Milieu
VROM - Dossier Stad en milieu
www.vrom.nl/pagina.html?id=9129

Duurzame bedrijventerreinen
De praktijk van Duurzame Bedrijventerreinen (DBT) in Nederland en Vlaanderen Duurzame Bedrijventerreinen
www.duurzamebedrijventerreinen.nl

Bewonersplatform LSA
LSA Samenwerkensverband Aandachtswijken.
www.lsabewoners.nl

WIMBY! - Hoogvliet
2.0 WiMBY! Welcome into My Backyard! :: 2.0
www.wimby.nl