het rugzakje [ remedialteaching ]

gesponsorde links

Bezwaar Advies Commissie
De WEC-Raad is een vereniging. De vereniging heeft tot doel: het behartigen van de inhoudelijke onderwijskundige belangen van het speciaal onderwijs zoals dat vorm krijgt in de scholen, de instellingen en de REC�s in de vier clusters van het domein van de WEC, en voorts al hetgeen met ��n...
www.wecraad.nl/index.php?pid=12

BOSK
BOSK | Het Rugzakje
www.bosk.nl/templates/mercury.asp?page_id=4695

Dossier Rugzak
Speciaal onderwijs (rugzakje) Ministerie van OCW - Speciaal onderwijs (rugzakje)
www.minocw.nl/rugzakje

Het Persoonsgebonden Budget
site van Per Saldo, vereniging van persoonsgebonden budget gebruikers Per Saldo - Het PGB in de AWBZ
www.pgb.nl/showpage.php?pa=28&menu=0,126

Leerlinggebonden Financiering
Geen beschrijving aanwezig.
www.leefwijzer.nl/data/onderwerp.asp?KaternId=32&PaginaId=445

Onderwijs consulenten
Geen beschrijving aanwezig.
www.onderwijsconsulenten.nl/main_1-2.php

Ouders en het Rugzakje
Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering: informatie voor ouders over de Rugzak. Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering
www.oudersenrugzak.nl

PGB
site van Per Saldo, vereniging van persoonsgebonden budget gebruikers Per Saldo - Hoofdpagina
www.pgb.nl/showpage.php?pa=3&menu=0,0

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
remedialteaching