remedialteaching

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

BOSK
BOSK | Het Rugzakje
www.bosk.nl/templates/mercury.asp?page_id=4695

Dossier Rugzak
Speciaal onderwijs (rugzakje) Ministerie van OCW - Speciaal onderwijs (rugzakje)
www.minocw.nl/rugzakje

Het Persoonsgebonden Budget
site van Per Saldo, vereniging van persoonsgebonden budget gebruikers Per Saldo - Het PGB in de AWBZ
www.pgb.nl/showpage.php?pa=28&menu=0,126

Onderwijs consulenten
Geen beschrijving aanwezig.
www.onderwijsconsulenten.nl/main_1-2.php

Ouders en het Rugzakje
Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering: informatie voor ouders over de Rugzak. Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering
www.oudersenrugzak.nl

Westerhof
Bureau voor Remedial Teaching en Studiebegeleiding
www.rt-westerhof.com

De Dolfijn, Apeldoorn
Praktijk voor Remedial Teaching: Delfin
www.praktijkdelfin.nl

Bureau Vliegwiel
Bureau Vliegwiel Wij zien onze begeleiding als een mogelijkheid om met kleine stappen een beweging op gang te brengen bij leerproblemen. Bureau Vliegwiel Deventer
www.bureauvliegwiel.nl

Remedie
Geen beschrijving aanwezig.
www.remedie.nu

Miffa
Zetje in de rug nodig...
miffa.nl