rechterlijke instanties [ rechtspraak ]

gesponsorde links

alle gerechtshoven
Rechtspraak.nl - Gerechtshoven
www.rechtspraak.nl/gerechten/gerechtshoven

alle rechtbanken
Rechtspraak.nl - Rechtbanken
www.rechtspraak.nl/gerechten/rechtbanken

centrale raad van beroep
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Daarnaast is de Raad onder meer eerste en enige rechter in geschillen betreffende de Rechtspraak.nl - Centrale Raad van Beroep
www.rechtspraak.nl/gerechten/CRvB

college v. beroep vh bedrijfsleven
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Dat betekent dat er vaak kwesties van europees recht spelen. Daarnaast is het Coll Rechtspraak.nl - College van Beroep voor...
www.rechtspraak.nl/gerechten/CBB

hoge raad der nederlanden
Op deze site vindt u alleen informatie over de Hoge Raad der Nederlanden. Aan de linkerkant van deze pagina wordt u doorverwezen naar meer specifieke informatie over de Hoge Raad. Via de topnavigatie, die u boven deze pagina vindt, komt u in het land Rechtspraak.nl - Hoge Raad der Nederlanden
www.hogeraad.nl

raad van state
De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen. Raad van State
www.raadvanstate.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
rechtspraak