raad voor de rechtspraak [ rechtspraak ]

gesponsorde links

raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak vormt de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Hij behartigt het externe gemeenschappelijk belang Rechtspraak.nl - Raad voor de rechtspraak
www.rechtspraak.nl/gerechten/RvdR

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
rechtspraak