juridische databanken [ rechtspraak ]

gesponsorde links

commisariaat vd media
Commissariaat voor de Media
www.cvdm.nl/pages/home.asp?sfgdata=4|

cpbweb.nl
College bescherming persoonsgegevens
www.cbpweb.nl

curatoren-net
Curatoren.nl heeft de meest uitgebreide informatie over faillissementen. Dien uw vordering in, download openbare verslagen, bericht de curator of bewindvoerder. Maar ook informatie over doorstarts en boedelverkopen. Crediteuren, aandeelhouders, werknemers, en overige belanghebbenden vinden hier...
www.curatoren.nl

domeinnaam jurisprudentie
Geen beschrijving aanwezig.
www.domjur.nl

eur. hof vd rechten vd mens
ECHR Portal Search
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

hof van justitie
Geen beschrijving aanwezig.
curia.eu.int/nl/instit/presentationfr/index_cje.htm

hoogste rechtscolleges (int)
Globalcourts
www.globalcourts.com

internationaal gerechtshof
Geen beschrijving aanwezig.
www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm

jwb.nl
Juridisch Wetenschappelijk Bureau
www.jwb.nl/ja/default.asp

kerkrecht
DE KERKORDES, HET KERKRECHT, ORDINANTIES, UITVOERINGSBEPALINGEN EN JURISPRUDENTIE VAN KERKEN IN NEDERLAND: ORGANISATIE VAN DE KERK, AMBTEN, PREDIKANT, OUDERLING, DIAKEN, SYNODES EN HUN ACTA, STRUCTUREN, KERKLIDMAATSCHAP, KERKLEDEN, LITURGIE, KERKELIJKE TUCHT, KERK EN STAAT, KERKELIJK WERKERS, ...
www.kerkrecht.nl

letselschademagazine
letselschade Magazine.nl: Wekelijks nieuws over Letselschade., Letselschade Magazine Week 46 2007, Wekelijks nieuws over letsel, schade en aansprakelijkheid Letselschademagazine.nl - Home
www.letselschademagazine.nl

milieu (OM)
index.html
www.milieuom.nl

nma
NMa -  home internet NL
www.nmanet.nl

ombudsman
De Nationale ombudsman
www.ombudsman.nl

oordelen cgb
Commissie Gelijke Behandeling - Uitgebreid zoeken
www.cgb.nl/extensivesearch.php

opta.nl
OPTA is de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland. OPTA - Toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland
www.opta.nl

raad strafrechtstoepassing
Startpagina Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
www.rsj.nl

rechtsbijstand
Geen beschrijving aanwezig.
www.rvr.org/Site/BK/jurr_fr.htm

schuldsanering
bibliotheek
www.wsnp.rvr.org/frames/fr_bibl.htm

tuchtcoll. gezondheidszorg
Het UZI-Register is onderdeel van het CIBG. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg | Home
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

tuchtrecht advocaten
Geen beschrijving aanwezig.
www.advocatenorde.nl/Novsite.nsf/def4a888c91f29e2c12564b30053e475/65f7

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
rechtspraak