rampenbestrijding en hulpverlening [ ramp ]

gesponsorde links

De Ned. Brandweer
Brandweer - Actueel
www.brandweer.nl/actueel.html

GHOR Nederland

www.rgf.nl

GHOR Zeeland
Welkom op de internetpagina van het Project Veiligheidsregio Zeeland. Op deze pagina vindt u informatie over het project, de projectorganisatie en actuele ontwikkelingen. Zeeuwse Veiligheidsregio
www.ghorzeeland.nl

Het Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis - Home
www.rodekruis.nl

Insp. Openb.Orde/Veiligheid
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) houdt toezicht op de wijze waarop organisaties en besturen invulling geven aan hun verantwoordelijk- heden op het gebied van politie, politieonderwijs, brandweer en rampenbestrijding. De Inspectie OOV streef...
www.ioov.nl

NIBRA
Geen beschrijving aanwezig.
www.nibra.nl

OCHA: UN humanitaire hulp
Geen beschrijving aanwezig.
ochaonline.un.org/index.asp

Onderzoeksraad vr Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
www.onderzoeksraad.nl

OOV-support
De Stichting OOV-Support biedt figuranten en ondersteuning voor oefeningen, trainingen en simulaties binnen het werkvlak van de openbare orde en veiligheid. OOV-Support : Home
www.oov-support.nl

Rampen en rampenbestr.
Geen beschrijving aanwezig.
www.zero-meridean.com/index.html

Rampen Ident. Team
Under Construction
www.politie.nl/KLPD/KLPDDiensten/Dienst_Operationele_Ondersteuning_Coo

Rampenbestrijding (IOOV)
Rampenbestrijding, De Inspectie OOV is belast met het toezicht op de voorbereiding van de rampenbestrijding. Daarnaast bevat het Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 voor de Inspectie de opdracht het toezicht op de crisisbeheersing vorm te geven en te coördineren. Een belangrijke notie in di...
www.ioov.nl/rampenbestrijding

Saver
SAVER - start
www.savertraining.org

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland
www.slachtofferhulp.nl

Stg Bedrijfshulpverlening
De cursus Bedrijfshulpverlening is bij Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland in heel Nederland te volgen Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland
www.stibened.nl/stichting_bedrijfshulpverlening_nederland.html

Traumahelikopter
De Traumahelikopter
www.traumahelikopter.nl

Urban Search &Rescue team
USAR.NL is de Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. USAR.nl • USAR.nl
www.usar.nl/index.php

Vakblad Incident
Vakblad Incident
www.vakbladincident.nl

World Disasters Report 2005
Geen beschrijving aanwezig.
www.rodekruis.nl/nieuws/headlines_full.phtml?nieuws_id=153

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
ramp