4.4 advies [ pijn ]

gesponsorde links

SUT Alg.behandelmethoden
Pijn is een natuurlijk berschermingsmechanisme. Maar als de pijn aanhoudt, chronische wordt, heeft geen signaalfunctie meer, maar belemmert ons in ons bestaan. Veel mensen boven de 18 jaar en ouder hebben last van chronische pijn: naar schatting 20%. Hier leest u over de verschillende vormen va...
www.spreekuurthuis.nl/themapag.html?thema=Chronische+pijn&hfdstk=3

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
pijn