speciaal onderwijs [ pedagogischehulp ]

gesponsorde links

Reg. Expertisecentra per cluster
Geen beschrijving aanwezig.
www.minocw.nl/lgf/2_waarvindtu.html

Wat doen REC's voor scholen?
Geen beschrijving aanwezig.
www.minocw.nl/lgf/2_watdoenrecs_scholen.html

WEC Raad (spec. ondw.)
De WEC-Raad is een vereniging. De vereniging heeft tot doel: het behartigen van de inhoudelijke onderwijskundige belangen van het speciaal onderwijs zoals dat vorm krijgt in de scholen, de instellingen en de REC�s in de vier clusters van het domein van de WEC, en voorts al hetgeen met ��n...
www.wecraad.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
pedagogischehulp