instellingen [ pabo ]

gesponsorde links

APS
Welkom op de APS site
www.aps.nl

Cito
Cito is een (inter)nationaal hoog aangeschreven onderneming met als kernactiviteit het valide en betrouwbaar meten en volgen van menselijke mogelijkheden en ontwikkelingen. Cito staat al jaren in de internationale top-3 van bedrijven die gespecialiseerd zijn in toetsontwikkeling, examinering en...
www.cito.nl

CPS
Geen beschrijving aanwezig.
www.cps.nl

De Onderwijsraad
Onderwijsraad :: home
www.onderwijsraad.nl

De Onderwijswerkgroep
OWG - Onderwijs WerkGroep - Educatieve software voor en door het primair- en voortgezet onderwijs: Home
www.owg.nl

HBO-Raad
HBO-raad - Home
www.hbo-raad.nl

Inspectie van Onderwijs
de OnderwijsInspectie - Home
www.owinsp.nl

KPC groep
KPC Groep is een landelijke adviesorganisatie voor met name het onderwijs, actief op het terrein van veranderingsprocessen en het verbeteren van leerprocessen KPC Groep - adviesorganisatie voor onderwijs en opleiding
www.kpcgroep.nl

Ministerie van OCW
Startpagina van de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van OCW | Startpagina
www.minocw.nl

SLO
Home - SLO Corporate
www.slo.nl

Stichting lezen
Stichting Lezen stimuleert het leesplezier. Zowel in het Nederlands als in het Fries. Stichting Lezen adviseert het Ministerie van OC&W over het leesbevorderingsbeleid in Nederland. Stichting Lezen
www.lezen.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
pabo