organisatiestructuur [ organisatieontwikkeling ]

gesponsorde links

De horizontale organisatie
De site voor ondernemend Nederland Organisatie
www.companyconsulting.nl/00000195ab0db701c/00000195ab0dbea25

Organisaties structureren
Structuur is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de compensatie daarvan. Op basis van de groepering van individuele posities tot eenheden zijn verschillende structuurtypen te onderscheiden. Twynstra Gudde - Structuur
www.twynstragudde.nl/tg.htm?id=1260

Structuurvarianten
Structuurvarianten of -typen van organisaties zijn te onderscheiden naar productgericht, functioneel, marktgericht en geografisch. En er zijn natuurlijk ook mengvormen hiervan. Twynstra Gudde - Structuurvarianten (netwerk, fuzzy)
www.twynstragudde.nl/tg.htm?id=1270

Wat is een organogram
Een organogram - ook wel organigram genoemd - is een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur. Zo kan je in één oogopslag heel duidelijk zien wie de baas is van wie en welke afdeling onder welke groep valt. Andere termen voor organogram zijn een organigram of een organisatieschema. Wat ...
www.mkbservicedesk.nl/313/wat-organogram.htm

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
organisatieontwikkeling