hulp / begeleiding [ onderwijs ]

gesponsorde links

ADHD
adhd-land - ADHD stichting - informatie over ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder = Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit - Nederland en Vlaanderen
www.adhd.nl

Hoogbegaafdheid
-------- Welkom op de website van Plato -------------
www.lich.nl

Kindermishandeling
Kindermishandeling: info voor kinderen en jongeren
www.kindermishandeling.nl

Leer- & gedragstoornissen
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, dyspraxie en MCDD. Balans maakt informatie over deze stoornissen toegankelijk en is op landelijk en regionaal niveau actief in belangenbehartiging ...
www.balansdigitaal.nl

Leerlingbegeleiding.nl
NVL, Nederlandse Vereniging voor Leerlingbegeleiding, uw partner bij begeleidend onderwijs
www.leerlingbegeleiding.nl

Leerlingzorg VO
Leerlingzorg
www.kennisnet.nl/vo/leerlingzorg

Masterplan Dyslexie
Het Masterplan Dyslexie biedt een volgende stap naar een brede en integrale aanpak van dyslexie in het funderend onderwijs. Expertisecentrum Nederlands | Masterplan Dyslexie
www.masterplandyslexie.nl

Onderwijstelefoon
50tien.nl
www.50tien.nl

Pesten.net
Hulp en informatie site voor slachtoffers van pesten op school en op het werk in Nederland en Vlaanderen Pesten | Drs. Bob van der Meer | Index
www.pesten.net

Speciaalonderwijs kennisnet
Speciaal onderwijs
speciaalonderwijs.kennisnet.nl

Voortijdig schoolverlaten
Voortijdig Schoolverlaten is een site hoofdzakelijk bestemd voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met voortijdig schoolverlaten Voortijdig schoolverlaten
www.voortijdigschoolverlaten.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
onderwijs