docenten [ onderbouwvo ]

gesponsorde links

Begeleidingsnieuws
RSS onderwijs biedt onderwijs nieuws voor het primair, speciaal, voortgezet en hoger onderwijs RSS Onderwijs nieuws feeds
www.rssonderwijs.nl/index.php?page=read_feed.php&feed=llbegeleider

Clusterleerkracht vmbo/bavo
Geen beschrijving aanwezig.
www.han.nl/restyle/shpo-ils/content/Cluster.xml

Coach jezelf
www.coachjezelf.nl
www.coachjezelf.nl

Coaching leraren online
Plenty Onderwijskracht Online! is een pedagogisch-didactische vraagbaak en online coach voor het primair, voortgezet en middelbaar beroeps- onderwijs. Plenty Onderwijskracht Online! Pedagogisch-didactische vraagbaak en coach.
www.plenty-online.nl

De geliefde leraar
Wij wijzen u de weg naar goed leraarschap. De geliefde leraar ::: Welkom
www.degeliefdeleraar.nl

Docent van het jaar!
Dag van de Leraar
www.docentvanhetjaar.nl

Docenten Info Tumult
Tumult is uitgever van eigen-wijs, uitdagend, actueel en multimediaal lesmateriaal voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tumult Docentenbox
www.tumult.nl/docentenbox

Docentenplein
www.docentenplein.nl biedt het onderwijs een overzichtelijk gerangschikt geheel van verwijzingen naar de meest waardevolle internetsites voor docenten. Voor zowel het basisonderwijs als voor vakdocenten in het voortgezet- of vakonderwijs zijn er op deze pagina honderden links beschikbaar. D...
www.docentenplein.nl

Groepsleerkracht vmbo
Geen beschrijving aanwezig.
www.han.nl/restyle/shpo/content/Groepsleerkracht_VMBO.xml

Handboek beginnende docenten
www.docentensite.net
www.docentensite.net

Lerarenagenda
Inloggen
www.schoolmaster.nl/Producten/LerarenAgenda/tabid/110/Default.aspx

Leren samenwerken
Leren Samenwerken
www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/owk/samenwerken

Mentorsite Kennisnet
Voorpagina
mentor.kennisnet.nl

Overz. communities Kennisnet
Vakcommunities VO
docent.kennisnet.nl/specialedocentensites/communities

SBL: beroepskwaliteit leraren
Goede leraren voor goed onderwijs. SBL bevordert de kwaliteit van het onderwijs door bekwaamheidseisen op te stellen voor leraren en door professionaliteit centraal te stellen. SBL doet dat samen met die leraren. lerarenweb.nl | goede leraren voor goed onderwijs!
www.lerarenweb.nl

Sterleraar? Meet uzelf!!
Welkom bij Sterleraar
www.dims.nl/sterleraar

Voor elke mentor!
Welkom op voorelkementor.nl. De website waar elke mentor een antwoord vindt op alle vragen over leerlingbegeleiding. voorelkementor.nl - Waar elke mentor een antwoord vindt op alle vragen over leerlingbegeleiding.
www.voorelkementor.nl

Werken in het onderwijs
Werken in het onderwijs - homepage
www.werkeninhetonderwijs.nl

Wet onderwijsberoepen (faq's)
Geen beschrijving aanwezig.
www.minocw.nl/factsheets/384

Zoektocht naar jezelf
A la Recherche A la Recherche - breng het landschap van je leven in kaart
www.alarecherche.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
onderbouwvo