monumenten

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

Tijdschrift ''Molenecho's''
Molenecho's | Belgisch Molenbestand
www.molenechos.org/molenechos.html

Erfgoedinspectie
Erfgoedinspectie
www.erfgoedinspectie.nl

Kenniscentrum ruimt. ordening
Informatie- en Kenniscentrum voor de Ruimtelijke Ordening IKC RO
www.ikcro.nl

Rijksd. bodemonderz. (ROB)
Geen beschrijving aanwezig.
www.archis.nl

Rijksd. monumentenz. (RDMZ)
Geen beschrijving aanwezig.
www.monumentenzorg.nl

Rijksgebouwendienst (RGD)
Van de ruim tweeduizend panden die de Rijksgebouwendienst beheert, is een beperkt deel monument. Een aantal valt onder cultureel de zogenaamde Top-100 monumenten, zoals de Ridderzaal in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam, maar 95 procent is in gebruik als kantoor. VROMRGD -
www2.vrom.nl/pagina.html?id=5633

Jaarverslag ROB/RDMZ
Geen beschrijving aanwezig.
www.verledenjaar.nl

Cultureel erfgoed Zeeland
Provinciaal aanspreekpunt en kenniscentrum voor cultureel erfgoed op het gebied van archeologie, erfgoededucatie, monumentenwacht, monumentenzorg, musea en streektalen SCEZ  Zicht op Erfgoed in Zeeland    ...
www.scez.nl

Drents plateau
Drents Plateau - Partner in erfgoed en architectuur Drentsplateau - Home
www.drentsplateau.nl

Erfgoed Brabant
Welkom in het Erfgoedhuis Noord-Brabant
www.erfgoedbrabant.nl