china - overige metro's [ metro ]

gesponsorde links

Alle metro's in China
Urban Light Railways
www.railwaysofchina.com/metro.htm

Changchun
Tramway Changchun
sosnov.ini.cz/shanghai/changchun/changchunen.html

Chengdu
³É¶¼µØÌú
www.cdmetro.cn

Chongqing
..ÖØÇì¹ìµÀ½»Í¨..
www.cqmetro.cn

Guangzhou
Guangzhou Metro!!!
www.gzmtr.com/en

Nanjing
ÄϾ©µØÌú
www.nj-dt.com

Peking
Geen beschrijving aanwezig.
www.bjsubway.com

Shenyang
Shenyang Metro Project in Pipeline
www.china.org.cn/english/government/134054.htm

Shenzhen
ÉîÛÚµØÌú SHENZHEN METRO
www.szmc.net/index.jsp

Sjanghai
»¶Ó­·ÃÎÊÉϺ£ÉêͨµØÌúÍøÕ¾£¡
www.shtmetro.com

Tianjin
Geen beschrijving aanwezig.
www.tjdt.cn

Wuhan
UrbanRail.Net > Asia > China > Wuhan Metro
www.urbanrail.net/as/wuha/wuhan.htm

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
metro