leren leren [ leren ]

gesponsorde links

Actief Leren
Ga actief om met de stof, in plaats van passief te lezen. Daardoor zul je beter begrijpen wat je leert en kun je het beter onthouden. Actief Leren
www.leren.nl/slimmer/actief_leren

Beter leren leren
Breinwerk : Beter leren leren
www.breinwerk.com/Beterlerenleren.html

Didactiek Actief Leren
Geen beschrijving aanwezig.
www.ub.utwente.nl/webdocs/ctit/1/0000005b.pdf

Gemakkelijk Leren
Gemakkelijk Leren: Friesland College
www.gemakkelijkleren.nl

Hoe leren wij?
Hoe we leren - Hoe leren wij?
www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/hoewijleren.htm

Leer Teleleren
Leren teleleren
www.socsci.kun.nl/ped/owk/projecten/teleleren

Leren Leren
Leren leren @ Persoonlijke vaardigheden
www.leren.nl/rubriek/persoonlijke_vaardigheden/leren_leren

Schrijvend Leren
Opleiden is uit en leren is in. Het gaat niet meer om het produkt maar om het proces dat op gang wordt gebracht. Leren leren is de leus. Leren vindt plaats op het raakvlak tussen taal en denken. Schrijvend leren
home.iae.nl/users/rvdpeet/alc/WacWelkom.htm

Tips: Leren Leren
Geen beschrijving aanwezig.
www.klascement.net/oud/dlo/tips/leren.htm

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
leren