cluster 1 [ leerlinggebondenfinanciering ]

gesponsorde links

Bartimeus
Bartiméus - Voor mensen die slechtziend of blind zijn
www.bartimeus.nl

Cluster 1
Geen beschrijving aanwezig.
www.slo.nl/so/themas/00001

Ned. ver. blinden en slechtz.
De NVBS is verreweg de grootste belangenorganisatie van visueel gehandicapten. Het werk van de vereniging rust op vier pijlers: lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en ledenservice. NVBS
www.nvbs.nl

Sensis
Geen beschrijving aanwezig.
www.sensis.nl/53.php

Software in zicht
Software Inzicht : Home - Home
www.softwareinzicht.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
leerlinggebondenfinanciering