leerlinggebondenfinanciering

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

Wat is de Rugzak?
Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering: informatie voor ouders over de Rugzak. Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering
www.oudersenrugzak.nl/rugzak.html

Zuid-Limburg
MEE Zuid Limburg biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een beperking, ongeacht leeftijd of soort handicap. MEE website©
www.meezuidlimburg.nl

Doetinchem
MEE Oost-Gelderland
www.mee-og.nl/index.php/id_pagina/5762

Drieblad
Drieblad biedt:Coaching in het algemeen, Begeleiding bij Faalangst, Beelddenken en Dyslexie. Als erkend Touch for Health Practitioner werk ik ook met Touch for Health en andere vormen van Kinesiologie, zowel voor fysieke– als emotionele klachten. Bij het bepalen van de aanpak wordt sterk rekeni...
home.planet.nl/~klave018

Vierland
In de regio Arnhem, Nijmegen, Oss en Tiel werken elf 'cluster 4 instellingen' samen in ³³n Regionaal Expertisecentrum. REC Vierland. Daar krijgen kinderen kansen. Op de site vindt u een profiel van het REC en de deelnemende scholen, nieuws, vacatures, links en meerƒ REC Vierland
www.vierland.nl/index2.html

Midden- ZW Nederland
Geen beschrijving aanwezig.
www.recmzw.nl

Voor wie is de Rugzak bedoeld?
Oudervoorlichting Leerlinggebonden Financiering: informatie voor ouders over de Rugzak. Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering
www.oudersenrugzak.nl/voorwie.html

NKO
NKO | Home
www.nko.nl

Arnhem
MEE Gelderse Poort biedt informatie en advies, ondersteuning en belangenbehartiging aan mensen met een beperking MEE Gelderse Poort
www.meegeldersepoort.nl

Noord-Nederland
RENN4, het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland - cluster 4, is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen enof psychiatrische problemen RENN4: Regionaal Expertise Centr...
www.renn4.nl