wetten en regels [ leerlingbegeleiding ]

gesponsorde links

Dossier Leerplicht
Leerplicht Ministerie van OCW - Leerplicht
www.minocw.nl/leerplicht

Dossier Onderbouw
Onderbouw voortgezet onderwijs Ministerie van OCW - Onderbouw voortgezet onderwijs
www.minocw.nl/onderbouwvo

Kinder-/Jongerenrechtswinkel
Geen beschrijving aanwezig.
www.kinderrechtswinkel.nl

Leerplichtnet
Leerplicht.net
www.leerplicht.net

Modelklachtenregeling PO/VO
LKC Klachten - persoonlijke klachten over de school
www.lgc-lkc.nl/lkc/wet_en_regels/modelklachtregeling.asp

Onderwijsnummer
Geen beschrijving aanwezig.
www.onderwijsnummer.nl/home/index.asp

Onderwijsraad
Onderwijsraad :: home
www.onderwijsraad.nl

Onderwijssysteem NL
Geen beschrijving aanwezig.
www.minocw.nl/documenten/onderwijs-doc-2005-eurydice_nl.pdf

Passend onderwijs (zorgplicht)
www.passendonderwijs.nl www.passendonderwijs.nl
www.passendonderwijs.nl

Studiefinanciering & schoolgeld
Website van de Ib-groep IB-Groep heet u van harte welkom
www.ib-groep.nl/particulier/index.asp

Wet- en regelgeving
JavaScript test
wetten.overheid.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
leerlingbegeleiding