voortijdig schoolverlaten [ leerlingbegeleiding ]

gesponsorde links

035 Yaitds - Loopbaan
YAITDS - You Are In The Driver's Seat! Voor jongeren van ± 17 tot 28 jaar op zoek naar werk, die om welke reden dan ook geen goede aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt (bijv. school- en studieverlaters, jongeren met ziekte of handicap, jongeren met een Wajong-uitkering, als ook andere ...
www.yaitds.nl

Aanpak Amsterdam
Geen beschrijving aanwezig.
www.dmo.amsterdam.nl/onderwijs/beleid_0/beleid/voortijdig_school

Aanpak Rotterdam
Geen beschrijving aanwezig.
www.jos.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?MainMenu=506903&Menu=510070

Aanpak VSV
Onderwijsachterstanden is een portal voor alle informatie, nieuws, en (gemeentelijke) praktijkvoorbeelden rond onderwijsachterstanden. Vanuit het besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 ligt de nadruk op de thema's voor- en vroegschoolse educatie, taal...
www.onderwijsachterstanden.nl/vsv.php/nieuws/zitbel050.html

Begeleiding en herplaatsing
Geen beschrijving aanwezig.
www.rekenkamer.nl/cgi-bin/as.cgi/0282000/c/start/file=/9282301/modules

Bestrijding levert geld op (COLO)
Investeren in bestrijding voortijdig schoolverlaten levert geld op - Colo Online
www.colo.nl/?429

Good practices
Good Practices Voortijdig Schoolverlaten - Het Platform Beroepsonderwijs
www.hetplatformberoepsonderwijs.nl/artikel.php?artikel_id=1452

Handl. Verzuimbeleid
Geen beschrijving aanwezig.
www.plato.leidenuniv.nl/content_docs/Expertise:_jeugd_en_preventie/han

Leerplicht (Ingrado)
Ingrado - Vereniging voor leerplicht en RMC Welkom bij Ingrado | Ingrado
www.ingrado.nl

Mentoring (Sardes)
Mentoring
www.sardes.nl/Mentoring.html

OCW dossier VSV
Voortijdig schoolverlaten Ministerie van OCW - Voortijdig schoolverlaten
www.minocw.nl/vsv

Plan van aanpak (overheid)
Veiligheid begint bij Voorkomen
www.veiligheidsprogramma.nl/bestand.asp?id=266

Projecten Heerlen
Voortijdig schoolverlaten
www.heerlen.nl/smartsite.dws?id=16831

RMC Achterhoek
RMC Achterhoek
www.rmc-achterhoek.nl

RMC Oost-Watergraafsmeer
Geen beschrijving aanwezig.
www.oost-watergraafsmeer.nl/asp/page.asp?alias=oost&id=i001408

RMC West-Kennemerland
de website van het RMC West-Kennemerland RMC West-Kennemerland
www.rmc-westkennemerland.nl

Taskforce Jeugdwerkloosheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie AVIB, Afdeling CAV INCL - Sniffer
www.jeugdwerkloosheid.nl

Voorkom VSV [rapport D66]
D66 - Voorkom voortijdig schoolverlaten
www.d66.nl/Voorkom%20voortijdig%20schoolverlaten

VSV-website
Voortijdig Schoolverlaten is een site hoofdzakelijk bestemd voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met voortijdig schoolverlaten Voortijdig schoolverlaten
www.voortijdigschoolverlaten.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
leerlingbegeleiding