natuur & landschappen [ landschapsarchitectuur ]

gesponsorde links

De Japanse Tuin
Geen beschrijving aanwezig.
www.kyoto-art.ac.jp/~j-gar

Groen Wonen
Groen Wonen onderzoekt, ontwikkelt en communiceert nieuwe inzichten op het gebied van Wonen in de Groene Ruimte. Wij redeneren vanuit de stelling: In parkstad NL is groenwonen geen probleem maar een oplossing! Groen Wonen is een onderzoeksprogramma van Alterra in opdracht van het ministerie van...
www.groenwonen.alterra.nl

Horticopia
Plant Pictures, Plant Information, Landscape Pictures, Horticultural Plant Photos, Garden Photos, Landscape Designer Software, Plant Identification Software, Plant Labels, Horticopia
www.horticopia.com

InterNat Natuurbeleid
NATUURBELEID, links geordend naar THEMA (bescherming, beheer, soorten, milieu, ecosystemen) en GEOGRAFIE (Nederland, Europa, mondiaal) Natuurbeleid
www.wwwim.nl

Kijktuinen
In Nunspeet aan de Kienschulpenweg liggen de Kijktuinen Goedegebuure. De helft is ontworpen door tuin- en landschaparchitect Goedegebuure. Lid van European Garden Heritage Network. Karaktervolle tuinen gemaakt die elke een eigen sfeer uitstralen. In de Kijktuinen zijn tal van activiteiten te be...
www.kijktuinen.nl

Landschap.nl
De Werkgemeenschap voor Landschapsecologisch Onderzoek (WLO) is een beroepsvereniging voor iedereen die landschapsecologie tot zijn werkterrein rekent, zoals onderzoekers, beleidsmakers, planvormers, beheerders, docenten en liefhebbers op het gebied van landschap, ecologie, ruimtelijke ordening...
www.landschap.nl

Natuur en de Stad
Natuur en de Stad, uitgave Alterra te Wageningen - Een boek over nieuwe visies op natuurbeleid. Het geeft inzicht in hoe stedelijke natuur kan leiden tot onverwachte en spectaculaire natuurervaringen. Verkent wordt; hoe stadse gebouwen de natuurwaarde van het landelijk gebied op een aantrekkeli...
www.natuurendestad.nl

Urban Parks
Placemaking for Communities | Project for Public Spaces (PPS)
urbanparks.pps.org

Werklandschappen
werklandschappen.info
www.werklandschappen.info

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
landschapsarchitectuur