kerken nl [ kerkgebouwen ]

gesponsorde links

basilieken-overzicht
De 20 basilieken van Nederland
www.keilholtz.nl/basiliek/basiliek/basilieken.htm

kerken-noordnederland
Historische kerken in Nederland
www.historischekerken.nl

kerken-overzicht
Archimon: The virtual museum of religious architecture in The Netherlands
www.archimon.nl

kerkgebouwen-inventarisatie
Plaatsnamenindex
www-old.vu.nl/hdc/IKGN/plaatsnamenindex.html

monumentalekerken
Geen beschrijving aanwezig.
www.monumenten.nl/Site/nl-NL/Dossiers/Bibliotheek/Kerken+en+torens/Ove

protkerken-meerlinks
Officiële website van de Protestantse Kerk in Nederland Protestantse Kerk in Nederland
www.pkn.nl

rkparochies-meerlinks
Parochies | Actualiteit | Katholiek Nederland Overzicht Kerken [Parochies | Katholiek Nederland]
www.katholieknederland.nl/parochies

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
kerkgebouwen