clubs uit nederland [ kaatsen ]

gesponsorde links

Akkrum, Us Keatsen
Start
www.uskeatsen.nl

Amsterdam, Amsterdam
Kaatsclub Amsterdam, sedert 21-09-1902. Eeuwig jong. Altijd in beweging.Het bestuur van de kaatsclub Amsterdam ziet het stimuleren en faciliteren van de beoefening van de kaatssport in Amsterdam en omgeving als haar missie. Lid van de KNKB alswel de FBA Kaatsclub Amsterdam: Stimulering en faci...
www.kaatsclubamsterdam.nl

Arum, Willem Westra
Sport - VV Arum - Nieuws & Activiteiten - Arum-friesland.nl
kaatsen.arum-friesland.nl

Baard, KF Baerd
Baard Online - Keatsferiening Baerd
www.baard-frl.nl/index.php?page=Keatsferiening_Baerd

Beetgum, OKK
OKK Beetgum, Kaatsvereniging OKK Beetgum, kaaatsen, kaatsen, kaatsen Startpagina www.okkbeetgum.nl
www.okkbeetgum.nl

Berlikum, Berlikum
Jong en dynamisch webdesign bedrijf: Vibes Kaatsvereniging Berlikum
www.kvberlikum.nl

Bolsward, Bolsward
K.V. Bolsward - Home 
www.kvbolsward.nl

Broeksterwoude, Sla Raek
Kaatsvereniging Sla Raek uit Broeksterwoude met de wedstrijdagenda, uitslagen, links, historie, enz. Kaatsvereniging Sla Raek Broeksterwoude
www.slaraek.nl

Damwoude, Nut en Nocht
Homepage van een Friese Kaatssport-vereniging met achtergrond-informatie, de wedstrijdagenda, uitslagen, links, enz. Kaatsvereniging Nut en Nocht Damwoude
www.nutennocht.nl

Deinum, DTD Deinum
De Keatsferiening DTD Deinum De Trije Doarpen Keatsferiening "De Trije Doarpen" Deinum
www.dtddeinum.nl

Den Haag, De Earrebarre
Welkom bij Kaatsvereniging "DE EARREBARRE" ::
www.earrebarre.nl

Den Helder, Wieringermeer
Internetgemeentegids clubgids voor informatie over cubs. Clubgids
www.clubgids.com/kaatsdenhelder

Dronrijp, Sjirk de Wal
VvV Sjirk de Wal, een kaatsvereniging waar naast kaatsen op niveau ook de gezelligheid belangrijk is. VvV Sjirk de Wal - Dronrijp
www.sjirkdewal.nl

Easterein, KF Easterein
 K.F. Easterein
www.kfeasterein.nl

Easterlittens, Onder Ons
Het bieden van contact-, ontmoetings- en ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van kaatsen - powered by KeyBite Keatsferieniging Easterlittens
www.nwfriesland.nl/kvonderons

Easterwierrum, Easterwierrum
Geen beschrijving aanwezig.
www.easterwierrum.nl/Keatsferiening

Ee, Trochsetters
K.V. de Trochsetters - Kaatsvereniging Ee. K.V. de Trochsetters - Home
www.kvdetrochsetters.nl

Engelum, Sla Raak
alles over kaatsvereniging Sla Raak-Engelum Sla Raak-Engelum
www.engelum.com/Standaard/Sla%20Raak/Sla%20raak.htm

Exmorra, KV Exmorra
Kaatsvereniging K.V. Exmorra Kaatsvereniging Exmorra
www.kvexmorra.nl

Folsgare, Yn'e Lijte
Welkom bij K.F. Yn 'e lijte te Folsgare
www.kffolsgare.nl

Franeker, Jan Bogtstra
Kaatsvereniging Jan Bogtstra, Franeker
www.janbogtstra.nl

Goaiingea, De Lege Geaën
Keatsferiening De Lege Geaen
www.kfdlg.nl

Goutum, Goutum e.o.
KAATSCLUB GOUTUM - OPGERICHT IN 1977
www.kaatsclubgoutum.nl

Grou, It Wetterlân
Kaatsvereniging It Wetterlân
www.wetterlan.nl

Hallum, KV Hallum
K.V. Hallum Kaatsvereniging Hallum
www.kvhallum.nl

Hank-Dussen, HDKC
Kaatsvereniging HDKC Hank Dussen
www.hdkc.nl

Harlingen, Eendracht
KVEendrachtHarlingen |
www.freewebs.com/kveendrachtharlingen

Heerenveen, Pompebledden
kaatsen heerenveen kaatsverenigin pompebled pompebledden k.v. kaatsbal keatbal keatsvereniging keatsen kaatswand keatswand hearefean K.V. De Pompeblêdden - Home
www.pompebledden.nl

Hilaard, Mei Inoar Ien
U vindt hier informatie, nieuws en wetenswaardigheden over Hilaard. Hilaard, Hoptille en het Buitengebied
www.hilaard.nl/php/page.php?id=10

Hilversum, Melle Veenstra
Deze website gaat over de kaatsvereniging Melle Veenstra gevestigd in Hilversum. De kaatsverrichtingen van de sporters afkomstig uit Hilversum, Baarn, Amsterdam, Utrecht, Maarssen, Maarssenbroek, Vianen, Blaricum, Bussum en vele andere plaatsen rondom het Gooi zijn op deze site te volgen. Wij n...
www.geocities.com/melleveenstra

Hitzum, De Eendracht
Kaatsvereniging
www.hitzum.com/html/kaatsvereniging.html

Holwerd, VVV Concordia
VvV Concordia Holwerd opgericht in 1890
www.vvvconcordia.nl

Huins, Huins-Lions
Geen beschrijving aanwezig.
www.huins-lions.nl/verenigingen/kaatsvereniging/kaatsvereniging.html

Huizum, Onderling Genoegen
OG-Huizum
www.oghuizum.nl

IJlst, Nye Moed
Keatsferiening Nye Moed - Drylts
www.nyemoed.nl

Irnsum, k.v. Irnsum
Kaatsvereninging Irnsum
www.jirnsum.com/verenigingen/subsiteKvi

Itens, Itens e.o.
kf-itens.nl
www.kf-itens.nl

Leeuwarden, LKC
Kaatsvereniging LKC-Sonnenborgh Leeuwarden Kaatsvereniging LKC-Sonnenborgh Leeuwarden
www.lkc-sonnenborgh.nl

Lekkum, Reitsje Him
Kaatsvereniging Reitsje Him - Lekkum
www.reitsjehim.nl

Makkum, k.v. Makkum
::: Kaatsvereniging Makkum :::
www.kvmakkum.nl

Mantgum, Jacob Klaver
Kaatsen is een typisch Friese zomersport. Beleef de historie van de oudst gereglementeerde sport ter wereld. Ook in Mantgum bij KEATSFERIENING 'Jacob Klaver' Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
www.jacobklaver.nl

Marssum, Foarut
fhdfhgh kaatsvereniging, doorverwezen, automatisch, sindskort, voortaan, namelijk, foarút, nieuw, heeft, wordt, adres, meer, http, geen ...
www.kv-foarut.tk

Minnertsga, Minnertsga
Informatie over het dorp Minnertsga; met nieuws, agenda, digitale dorpskrant, historische artikelen. Een initiatief van Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga. Kaatstverenigng
home.hetnet.nl/~bouma-4/01bec2975a113e613/index.html

Oosterbierum, Keatsbal
De Keatsbal is een bij de KNKB aangesloten kaatsvereniging, met competitie, ledenpartijen en KNKB-wedstrijden. We horen bij de federatie Barradeel e.o. - powered by KeyBite Kaatsvereniging De Keatsbal
www.nwfriesland.nl/keatsbal

Oude Bildtzijl, De Kolk
Kaats Verenigning De Kolk Oude Bildtzijl kaatsvereniging, Kaatsuitslagen, kaatsagenda, kaatsbal, Kaatsen, website, minnertsga, trainingen, nieuwtjes, webmaster, parturen, prikbord, knkb, zittema, counter, bestuur, archief, opgave, agenda, huizum ...
www.kvdekolk.tk

Pingjum, Jan Reitsma
Kaatsvereniging Jan Reitsma
www.dorppingjum.nl/kaatsvereniging.htm

Raerd, Wêz Wis
Informatieve site over us doarp Raerd ús doarp Raerd.
www.raerd.com/page.php?id=146

Rinsumageest, Dreech Genôch
Keatsferiening Dreech Genoch Rinsumageast : home
www.dreechgenoch.nl

Schalsum, Ons Genoegen
Welkom op de site van KV Ons Genoegen
www.kvonsgenoegen.nl

Schettens-Longerhouw, S.L.S.
Geen beschrijving aanwezig.
www.schettens-longerhouw.nl/sport.htm

Schingen-Slappeterp, Ontspann.
Geen beschrijving aanwezig.
communities.msn.nl/KVOntspanning

Sint Anna, Drie Spul is út
Startpagina K.F. Sint Anne Drie spul is út Startpagina K.F. St.-Anne Drie spul is út
kfstannedriespulisut.dewaaie.nl

Sint Nicolaasga, Oorsprong
,KV de Oorsprong is de kaatsvereniging van Sint Nicolaasga KV de Oorsprong
www.kvdeoorsprong.nl

Spannum-Edens, Set Troch
Keats Feriening “Set Troch”
www.spannum-edens.nl/main/Keats-Feriening.html

Stiens, De Boer
Untitled Document
www.kcdeboer.nl

Tzum, Wêz Wis
kf wez wis tsjom
www.tsjom.nl/public/verenigingen/kaatswezwis/kaatsframe.htm

Tzummarum, VVV
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken vvv Tzummarum
home.hetnet.nl/~kaatskoning

Wageningen, De Veluwezoom
Wageningen UR - Wageningen UR - Universitair Sportcentrum de Bongerd
www.wau.nl/usb/nl/public/sportdetail.cfm?sportid=36

Weidum, Nije Kriich
::: Keatsferiening NIJE KRIICH Weidum :::
nijekriich.weidum.com

Wergea, Het Oosten
 KV ´t Oosten Wergea
www.kvhetoosten.nl

Wier, VVV Wier
Welkom op de site van V
www.wierfryslan.nl/vvv%20wier.htm

Wijtgaard, Mei Elkoar Nij Libben
Geen beschrijving aanwezig.
www.wirdum-swichum.nl/sportverenigingen.html

Wommels, Wommels
Welkom bij KF Wommels
www.freuledei.nl

Ysbrechtum, Yn'e Flecht
Kaatsvereniging Yne Flecht
www.kv-yneflecht.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
kaatsen