organisaties overheid [ integriteit ]

gesponsorde links

BING Integriteit Gemeenten
Vorm en inhoud geven van het integriteitbeleid dat door lokale overheden zelf, hun koepelorganisaties en de rijksoverheid al voor een deel is geformuleerd Welkom bij BING
www.bureauintegriteit.nl

BIO Integriteit Politie
Politie.nl
www.politie.nl/Overige/Overdepolitie/integriteit

BIOS Integriteit Openbare Sector
IntegriteitOverheid - BIOS
www.integriteitoverheid.nl/bios

Bureau Integriteit Amsterdam
Geen beschrijving aanwezig.
www.amsterdam.nl/gemeente/diensten_bedrijven/bureau_integriteit

Het CCV
Geen beschrijving aanwezig.
www.hetccv.nl/criminaliteitsbeheersing/integriteitengedragscodes/index

Integriteit Gemeente Den Haag
Sinds 1 september 2004 heeft Den Haag een Meldpunt Integriteit. Een burger of medewerker die een vermoeden heeft van schending van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie, kan terecht bij dit meldpunt. (c) Gemeente Den Haag - Integriteit ambtenaren
www.denhaag.nl/smartsite.html?id=33591

Integriteit Limburg
Integriteit binnen de overheid. Integriteit Limburg
www.integriteitlimburg.nl

Integriteit Rijksrecherche
Integriteit binnen en buiten de Rijksrecherche
www.rijksrecherche.nl/organisaties/integriteit_binnen_en_buiten_de_rij

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
integriteit