zorg organisaties [ gehandicapten ]

gesponsorde links

's Heerenloo zorggroep
’s Heeren Loo is in Nederland de grootste aanbieder van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Aan kinderen, jongeren en volwassenen, aan mensen met lichte en ernstige beperkingen. Het aanbod is breed: van hulp bij zelfstandig wonen tot aan 24-uursopvang en van begeleiding...
www.sheerenloo.nl

Adviesbureau Zadoks
Onderzoek, advies, innovatie evaluatie in zorg zorgsector. Specialist in bijzondere zorgvragen: hersenletsel, LVG, MCG, enz. Auteur Hooi op je vork en Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel Ondersteuning bij zorgvernieuwing.
www.zadoks.nl

Anatole Zorg
:: Anatole Zorgbureau::
www.anatolezorg.nl

Centrum Indicatiestelling
CIZ - Centrum indicatiestelling zorg
www.ciz.nl

Florein zorgverleners
Florein zorgt, da's helder!
www.florein.nl

Gemiva SVG groep
De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Gemiva-SVG Groep
www.gemiva-svg.nl

Handje Helpen
Handjehelpen.nl: Met wat jij goed kan een ander helpen. Iemand met een handicap
www.handjehelpen.nl

Keep in touch
Keep in Touch 'hulpverlening'. Vlot, dynamisch en spontaan. Met liefde en plezier voor 150% inzet voor hulp op maat. Keep in Touch hulpverlening
www.keepintouch-pgb.nl/index.php

Kies met zorg.nl
Kiesmetzorg.nl
www.kiesmetzorg.nl

Mantelzorg net
mantelzorg.net
www.mantelzorg.net

MEE Nederland
MEE Nederland
www.meenederland.nl

Organisatie zorgondernemers
Welkom op de website van Z–org, organisatie van zorgondernemers. Z–org is de brancheorganisatie van zorgondernemers die een breed scala aan zorg bieden, zoals verpleging en verzorging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus), voedingsvoorlichting, preventie, uitleen van hulpmiddele...
www.thuiszorg.nl

Siza Dorpgroep
Voor zorg bij handicap, gehandicapte, gehandicaptenzorg en ondersteuning en zorgverlening of dienstverlening bij verstandelijk, geestelijk, lichamelijk handicap. Welkom: Voor zorg handicap gehandicapte gehandicaptenzorg verstandelijk ondersteuning en zorgverlening dienstverlening verstandelijk ...
www.sizadorpgroep.nl

Stichting Oro
Startpunt ORO is de centrale plek waar cliënten, oudersverzorgers of familieleden terecht kunnen voor informatie en advies over de zorg enof dienstverlening die ORO biedt voor mensen met een (verstandelijke) beperking. STICHTING ORO
www.oro.nl/oro

Zorgkiezer
ZorgKiezer.nl | Vergelijk zorgverzekering, ziektekosten, verzekeringen en ziekenhuizen met wachtlijsten en vraag een gratis offerte aan. ZorgKiezer.nl - Vergelijk premies en polissen van zorgverzekeraars en zoek de kwaliteit en wachtlijsten van ziekenhuizen
www.zorgkiezer.nl

Zorgmatch
Als je een pgb hebt is het vinden van hulp vaak moeilijk. ZORGMATCH brengt hulpvragers en hulpbieders bij elkaar Als jou zorg een zorg is. ZORGMATCH!  Voor zorg en hulp op maat als je een pgb hebt.
www.zorgmatch.org

Zorgstroom, Walcheren
Zorgstroom
www.zorgstroom.nl

Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland
www.zn.nl/home.asp

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
gehandicapten