televisie [ gdansk ]

gesponsorde links

Quark TV-producties
Pracownia Produkcji Telewizyjnych Quark powsta³a i funkcjonuje w Sopocie od marca 2004 roku. Jest efektem wspó³pracy osób, które oprócz wykszta³cenia posiadaj± do¶wiadczenie w tworzeniu obrazu i d¼wiêku. :: Quark Produkcje TV ::
produkcjetv.pl

TVP 3: Gdańsk
TVP3 GDAÑSK
www.gdansk.tvp.pl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
gdansk