christendom

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

Christelijke begrippen
Christelijke Begrippen
www.christelijkebegrippen.nl

OpenHands
Liefde, contact, rust, de toekomst, God en veel MEER! Dat vind je op deze unieke website. Weet jij waarom je leeft? Ontdek het hier: OpenHands OPENHANDS - WIL JE EEN GAVE ONTDEKKING DOEN?
www.openhands.nl

Redding door Jezus
Er is redding door de Here Jezus Christus. Voor iedereen! Jezus, Gods Zoon, vergaf onze zonden, vernieuwde ons leven en vervulde ons met grote blijdschap. Wij zijn Hem ontzettend dankbaar. Het is onze wens om u deel te laten hebben aan de blijdschap die alleen Jezus kan geven. In bescheidenhe...
www.reddingdoorjezus.nl

Toch naar de kerk
Sela © 's search
www.tochnaardekerk.nl

Waarom geloven?
Waarom geloven? - Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven... Niemand komt tot de Vader dan door mij!
www.freewebs.com/geloven

Waarom God
waaromgod.nl = info over het christelijk geloof
www.waaromgod.nl

Zoektocht naar God
de website is bedoeld voor nieuwsgierige mensen die willen weten waarom ze op aarde zijn zoektocht naar God - Jezus Christus - Home
www.zoektocht.net

EE
Officiële website van Evangelisatie Explosie (EE) België en Nederland .: Officiële Website EE België & Nederland :.
www.eebenelux.org

Doelgericht leven
doelgerichtleven.nl
www.doelgerichtleven.nl

Waarom leef ik?
Waarom leef ik eigenlijk hier op aarde?
www.waaromleefik.nl