bestuursrecht

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

rechtspraak in NL
Geen beschrijving aanwezig.
bestel.postbus51.nl/content/pdf/26BR2005G002.pdf

cgb oordelen
Commissie Gelijke Behandeling - Uitgebreid zoeken
www.cgb.nl/extensivesearch.php

aanhangige wetgeving
Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweede-kamer.nl/kamerstukken/aanhangige_wetgeving/index.jsp

wetstekst justitie.nl
Wetsvoorstellen
www.justitie.nl/onderwerpen/wetgeving/awb/wetsvoorstellen

uitspraken raad van state
Geen beschrijving aanwezig.
www.raadvanstate.nl/main.asp?url=%2Fsearches%2Fsearch%5Fverdict%2Easp&

nma besluiten
NMa - Zoeken besluiten:
www.nmanet.nl/nederlands/home/Besluiten/zoeken_besluiten.asp

wikipedia/ kaderwet
Kaderwet - Wikipedia
nl.wikipedia.org/wiki/Kaderwet

wikipedia/ bestuursorgaan
Geen beschrijving aanwezig.
nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursorgaan

overzicht PAO
Agenda.recht.nl: Staats- & Bestuursrecht agenda
agenda.recht.nl/staatsrecht

cursus UvA
Vakcode M1260 Studielast 10 Periode(n) Semester 1 blok 1 en 2 In dit keuzevak wordt dieper ingegaan op de praktijk van het bestuursrecht, met name indien blijkt dat over te nemen of genomen besluiten niet door iedereen hetzelfde wordt gedacht. Hoe gaat het bestu Besluitvorming en bestuursproce...
studiegids.uva.nl/web/sgs/nl/c/475.html