belangenorganisaties [ bedrijfsovername ]

gesponsorde links

A'dam Center for CF
Accf Amsterdam Center For Corporate finance
www.accf.nl

Business Angels Netwerken
The European Business Angel Network was established by the European Association of Development Agencies (EURADA) with the support of the European Commission in 1999. It is a non-profit association gathering national associations as well as regional business angel networks. It acts as an umbrell...
www.eban.org

Centrum van het Familiebedrijf
Geen beschrijving aanwezig.
www.cfb.nl/adviseurs/frames.htm

Centrum voor Bedrijfsopvolging
De stichting Centrum voor Bedrijfsopvolging geeft objectief en onafhankelijk advies en begeleiding bij bedrijfsopvolging. Het CvB richt zich vooral op de DGA uit het MKB en het familiebedrijf in het bijzonder CvB, Stichting Centrum voor Bedrijfsopvolging
www.cvbinfo.nl

Cie Buitenl. Investeringen Ned
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) - Home
www.nfia.nl

EVCA
[ EVCA | Home EVCA ]
www.evca.com

Institute for M & A (IMA)
Universität WittenHerdecke | Profil
wga.dmz.uni-wh.de/wiwi/html/default/edrr-585l5n.de.html

Ned. Centrum van Directeuren
Het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) is een actief netwerk van directeuren en commissarissen van middelgrote en grote ondernemingen. Het doel is met elkaar in openheid en vertrouwen ervaringen te delen, elkaar te inspireren en informatie aan te reiken met betrekking to...
www.ncd.nl

Nederlandse Participatie Inst.
de NPI-site is de site van het Nederlands Participatie Instituut. Het NPI wil werknemersparticpatie bevorderen. SNPI - Home
www.snpi.nl

Participatiemaatschappij (NVP)
Welkom bij de NVP
www.nvp.nl

Platform Corporate Finance
Platform Corporate Finance Platform Corporate Finance
www.platform-corporate-finance.nl

Stichting de Opvolging
Stichting de Opvolging
www.deopvolging.nl

Taxateurs in Bedrijfsbelangen
Gekwalificeerde fusie- en overname-adviseurs en waardebepalings-deskundigen, verenigd in de Nederlandse Orde van Makelaars Taxateurs in Bedrijfsbelangen(NOMTB) Qualified merger and acquisition consultants and appraisal-experts, united the Dutch Associat Welkom bij de Nederlandse Orde van Makela...
www.nomtb.com/#nederlands

Ver. F & O specialisten
Welkom bij VFOS
www.vfos.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
bedrijfsovername