basisregistratie

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

Woordenboek basisregistraties
Geen beschrijving aanwezig.
www.stroomlijningbasisgegevens.nl/F3_Woordenboek.htm

Talen met codes
This document contains the ISO 639-2 Alpha-3 codes for the representation of names of languages Codes for the representation of names of languages (Library of Congress)
lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/englangn.html

Coll. Bescherming Persoonsgeg.
College bescherming persoonsgegevens
www.cbpweb.nl

MijnPrivacy.nl
Mijnprivacy.nl: over de bescherming van jouw persoonsgegevens
www.mijnprivacy.nl

US Patent and Trademark Office
United States Patent and Trademark Office Home Page
www.uspto.gov

Groene Kaarten Registratie
Groene kaarten Registratie Bureau, internationale autoverzekeringen Groene kaarten Registratie Bureau
www.grb.nl

Programma BSN
BPR - Burgerservicenummer
www.programmabsn.nl

Onderwijsnummer (min. OCW)
Onderwijsnummer Ministerie van OCW - Onderwijsnummer
www.minocw.nl/onderwijsnummer

parlement.nl
Het Parlement -- The Dutch Parliament
www.parlement.nl

Persoonsgeg. en Reisdoc.
BPR - Homepage
www.bprbzk.nl