leer- en gedragsproblemen [ basisonderwijs ]

gesponsorde links

ADHD in onderwijs
Juf Mirjam over ADHD (voor leerkracht basisschool)
www.jufmirjam.nl

Autisme, NVA
WWW.AUTISME-NVA.NL :: home
www.autisme-nva.nl

Caroline's dyslexiepagina
Geen beschrijving aanwezig.
www.dyslexienet.nl

De Lesebanc voor dyslectici
Dyslexie Software
www.lesebanc.nl

De Signaleraar
Medical site basisschooldocenten, signaleren, logopedie, kinderen, leraar, spraak, stem, taal, signaleraar, welkom ...
www.signaleraar.tk

Dyscalculie
Adverteren of kopen van dyscalculie.nl en andere interessante domeinnamen Dyscalculie
www.dyscalculie.nl

Dysfasie
Ouders Online - Mini-dossier Dysfasie - deel 1 - terminologie en behandelingspraktijk
www.ouders.nl/mdysfasie1.htm

Dyslexie Regionaal Instituut
Regionaal Instituut voor Dyslexie. Informatie omtrent diagnostisch onderzoek naar en behandeling van Dyslexie. Regionaal Instituut voor Dyslexie - - Nieuwe website in ontwikkeling ! -
www.rid.nl

Edumax, Gilze
Startpagina Edumax
www.edumax.nl

Helios, RT en orthopedagogiek
Welkom op de website van Helios Helios; praktijk voor remedial teaching en orthopedagogiek
www.helios-rt.nl

Hoogbegaafde kinderen
HIQ, advies en informatie inzake hoogbegaafdheid Welkom op de homepage van HIQ
www.HIQ.nl

Huiswerkinstituut
verzorgt studiebegeleiding, examenbegeleiding en bijlessen in regio Amersfoort. Huiswerk Instituut Van Berkum: studiebegeleiding, examentraining, bijlessen & Remedial Teaching
www.huiswerkinstituut.nl

Juf Elisabeth
Home Juf Elisabeth
www.jufelisabeth.nl

Kanjertraining
Kanjertraining Kanjertraining - home
www.kanjertraining.nl

Kids R Cool
Kids R Cool, pedagogisch adviesbureau op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling Kids(R)Cool
www.kidsrcool.nl

Leefstijl
Leefstijl voor jongeren
www.leefstijl.nl

Leerlingzorg Kennisnet
Leerlingzorg PO
www.kennisnet.nl/po/leerlingzorg

Leren is een makkie
Deze website helpt je bij het leren. Hoe kun je handig tafels of vreemde woordjes leren of een werkstuk maken? Hoe train je je geheugen of maak je een mindmap? En welke manier van leren past het beste bij jou? Ontdek dat leren heel leuk is! Leren is een makkie!
lereniseenmakkie.nl

Ned.Ver. Logopedie/Foniatrie
N.V.L.F.
www.nvlf.nl

Nieuwetijdskinderen
Nieuwetijdskinderen.org
www.nieuwetijdskinderen.org

Opti-punt
Geen beschrijving aanwezig.
www.opti-punt.nl

Pestweb
Pestweb Homepage [www.pestweb.nl]
www.pestweb.nl

PlanmatigHandelen.nl
Online Handelingsplan Instrument
www.planmatighandelen.nl

Plenty: Onderwijskracht Online!
Plenty Onderwijskracht Online! is een pedagogisch-didactische vraagbaak en online coach voor het primair, voortgezet en middelbaar beroeps- onderwijs. Plenty Onderwijskracht Online! Pedagogisch-didactische vraagbaak en coach.
www.plenty-online.nl

Pravoo Dyslexie site
Pravoo, een website over dyslexie, gedragsproblemen en speciaal onderwijs. Daarnaast komen verschillende onderwerpen aan bod zoals het peutervolgsysteem, spellingsprobleem en schoolbegeleiding. Pravoo
www.dyslexiecentrumpravoo.nl

Sociaal/Emotioneel-databank
Sociaal emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs
www.sociaalemotioneel.nl

Stichting Taalhulp
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en begeleiding van lees- en spellingproblemen bij kinderen en volwassenen Stichting Taalhulp website over dyslexie
www.stichtingtaalhulp.nl

Stotteren
Stotteren.nl - HOME
www.stotteren.nl

Vereniging Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, dyspraxie en MCDD. Balans maakt informatie over deze stoornissen toegankelijk en is op landelijk en regionaal niveau actief in belangenbehartiging ...
www.balansdigitaal.nl

Zo gaat dat!
De vier jaargetijden is een initiatief van Astrid Tulleners en Gjalt Boonstra. Het is een kleine zorgboerderij waar respect, veiligheid en een liefdevolle, accepterende houding uitgangspunt zijn in de omgang met de kinderen en de jongeren. Kernwoorden zijn; veiligheid, warmte, zelfredzaamheid,...
www.zogaatdat.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
basisonderwijs