personal organizing [ administratie ]

gesponsorde links

Checklists.com
Quite possibly the most useful site on the web - free checklists, in a very easy-to-use format, for making, keeping and spending money and other checklists to help you take care of things so you can relax and enjoy life (and live better & longer and help save the earth) including health, tra...
www.checklists.com/money.html

Kijk op organizing
Kijk op Organizing begeleidt mensen en organisaties in het efficiënter organiseren en effectiever creëren met als doel dat dit bijdraagt aan meer succes, kwaliteit, bezieling, voldoening en balans. Kijk op Organizing zoekt verbinding tussen bezieling, inspiratie, kwaliteiten enerzijds en zakeli...
www.kijkoporganizing.nl

Thuismanagement
Het Thuis-Basis-Boek: voor registratie van al uw persoonlijke gegevens. Een geschenk voor de rest van uw leven en informatiebron voor uw nabestaanden... Thuismanagement.nl: handboek voor al uw gezinsgegevens
www.thuismanagement.nl

Vereniging v. organizers
NBPO is de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers. Een professional organizer brengt structuur aan in de woon- en werkomgeving, en richt die zo in dat wonen overzichtelijker wordt en werkprocessen efficiënter en doelmatiger kunnen verlopen. Samen met hun clinten werken profe...
www.nbpo.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
administratie