activiteitencentra geestelijke gez. zorg [ activiteitenbegeleiding ]

gesponsorde links

DAC Gooi en Vechtstreek
De stichting DAC, Dagactiviteitencentrum Gooi & Vechtstreek is een samenwerkingsproject van de RIBW Gooi & Vechtstreek en de Symfora Groep, Het DAC is bestemd voor mensen met een psychiatrische achtergrond. DAC Gooi & Vechtstreek
home.wanadoo.nl/dac-hilversum

DAC Rijnmond
Pameijer: : Dagactiviteitencentra
www.pameijerkeerkring.nl/default.asp?id=404

DAC's Querido - A'dam
HVO-Querido biedt in Amsterdam opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan mensen die dat nodig hebben: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en gezinnen in nood. Jong en oud, mannen en vrouwen. HVO-Querido
www.hvoquerido.nl

Dagbesteding DWO - Delfland
Dagbesteding DWO: Dagbezigheden voor Delft, Westland en Oostland. Dagbesteding DWO: Dagbezigheden voor Delft, Westland en Oostland.
www.dagbestedingdwo.nl

De Boei - Eindhoven
Stichting De Boei
www.deboei.com

De Waterheuvel - A'dam
Stichting De Waterheuvel dient als ontmoetingsplaats en als veilige plek voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Stichting De Waterheuvel
www.waterheuvel.nl

De Wissel - Groningen
Gebouw 'De Wissel', in de volksmond beter bekend als AC-Noord, is een veelzijdig contact en ontmoetingscentrum waar verschillende zelfstandige onderdelen van Lentis onderdak hebben. AC-Noord De Wissel
www.ac-noord.nl

Parnassia - Den Haag
Parnassia - Homepage
www.parnassia.nl

Phoenix - Nijmegen
De RIBW Nijmegen & Rivierenland biedt maatschappelijke georiënteerde dienstverlening zoals verblijf, ondersteuning, begeleiding in de thuissituatie en bij dagbesteding. RIBW Nijmegen en Rivierenland
www.ribw-nr.nl/phoenix

RDAC De Vermeer - Assen
DAC 'de Vermeer'
www.dac-assen.nl

REAKT - Midden Nederland
REAKT is een organisatie voor dagbesteding in de regio's Haagrand en Midden-Holland. De doelstelling van REAKT is het bevorderen van de maatschappelijke integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond. REAKT realiseert haar doelstelling door het bieden van activiteiten op het gebied va...
www.reakt.nl

Singel 31 - Arnhem
Dagbestedingscentrum Singel31
members1.chello.nl/~singel31

Vindicta - Utrecht / Z-Holland
Geen beschrijving aanwezig.
www.vindicta.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
activiteitenbegeleiding