overheidsaccountancy nl [ accountancy ]

gesponsorde links

Besl. acc.controle gemeenten
Geen beschrijving aanwezig.
www.commissiebbv.nl/downloads/besl_acc_contr_prov_gem.pdf

Besluit begroting en verantw.
Geen beschrijving aanwezig.
www.commissiebbv.nl/downloads/besluit.pdf

Commissie BBV
Commissie BBV - Home
www.commissiebbv.nl

Integriteit en bestuur
Geen beschrijving aanwezig.
www.nivra.nl/Downloads/Studierapport_51.pdf

Single Information, Single Audit
Geen beschrijving aanwezig.
www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar_bestuur/financien_provincies/specif

Ver. van Rekenkamers
NVRR.NL
www.nvrr.nl

Vernieuwingsimpuls.nl
www.actieprogramma.nl
www.vernieuwingsimpuls.nl

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
accountancy